“Medisch noodgeval… … … … ”

Het is een zin die de meesten van ons hopen nooit te horen en een situatie waarvan we hopen dat ze er nooit zal zijn… Maar als je ooit in een medisch noodgeval zou zijn, kun je vol vertrouwen zeggen dat je weet wat je moet doen en welke zorg je nodig hebt om aan uw patiënt/slachtoffer te geven…

Emergency First Respons-cursussen richten zich op het opbouwen van zelfvertrouwen bij leken en het zorgen voor meer bereidheid om bij een medisch noodgeval hulp te verlenen. Deelnemers van de EFR-cursus leren eenvoudig te volgen hulpverleningsstappen aan en brengen in een stressloze leeromgeving de vaardigheden al oefenend in de praktijk. Ook deze EFR-cursus wordt ondersteund door thuisstudiematerialen als een handboek, een dvd en een beknopt overzicht van instructies om het leerproces te versterken en de cursist de mogelijkheid te bieden direct van start te gaan.   

Wil je graag starten met je opleiding PADI Emergency First Response-cursus, schrijf ons aan via CONTACT .