General Data Protection Regulation
of
AVG
Algemene Verordening Gegevensbescherming


Vanaf mei 2018 moet elke organisatie aantonen welke persoonsgegevens u verzamelt, hoe u deze data gebruikt en beheert en hoe u ze beveiligt in uw datacenter of in de cloud al dan niet buiten de EU.

GDPR gaat over het beheer en de beveiliging van persoonlijke gegevens van Europese burgers. Maatregelen tegen datalekken en hackers. In grote organisaties moet zelfs een DPO(Data Protection Officer) aangesteld worden.

De leden van D.W.A.D. worden bij deze ingelicht en verwittigd van regels, garanties en rechten die verband houden met de verwerking alsook de manier om hun rechten uit te oefenen. Dit gaat vooral over informatie, over de identiteit van de verwerkingsverantwoordelijke en de doeleinden van de verwerking. M.a.w. zal D.W.A.D. uw gegevens gebruiken om u op de hoogte te houden van de activiteiten van D.W.A.D. Voor eventuele bijkomende informatie kan u steeds terecht bij de voorzitter van D.W.A.D. of de duikschoolleider.

__________________________